www.dfi.dk

www.dfi.dkwww.dfi.dk
 

 

 

 

- et undervisningsmateriale

 

Se filmen på Filmstriben

FILM, LITTERATUR OG LINKS

Litteratur

BZ og autonome om sig selv:
Fingeren 1983-1989: BZ-magasin. København. (Ophørt)

Nyhedsbrev 1984-1985: Skrevet af BZ'erne. København: Støt BZ. (Ophørt)

Ravage 1989-1992: BZ-avis. København. (Ophørt)

Effekt 1993: Autonom avis. København. (Ophørt)

Autonomi 1988 ff: København: Autonome Revolutionære/Autonomi-Kollektivet.

Courage 1991 ff: København: Autonome Feminister.

Slamm 1991 ff: Ugentlig autonomt info- og debatblad. København.

Propaganda 1994 ff: Autonomt magasin. København.

Sizter 1997 ff: Kvindeblad. København.

Kaos 1982: BZ-uddelingsavis.

Amok 1982: BZ-uddelingsavis.

Feiring, Birgitte m.fl. (boggruppen) 1982: Ungdomshus NU. København: Tiderne Skifter.

BZ'ere og studerende fra Den Sociale Højskole 1982: BZ-brigaden. Pjece. København.

BZ’ere ca 1984 (Forfattere: Jesper, Kultur Martin, Lady B, Jon, Lars, Jens Haderslev, Dorte, Henrik, Thomas, Vibeke og Mads Afsky.): Åh ralle - ikke mere pålægschokolade. Eget tryk: København.

B. Zætter 1986 (1985): Knald eller fald. 2. udg. København: Autonomt Forlag.

Volden, Mogens 1988: Storbyindianer. København: Tiderne Skifter.

Autonome, de 1994: De autonome - en bog om og af den autonome bevægelse. København: Autonomt Forlag.

Anti-Fascistisk Aktion 1997: Vi tilstår. Anti-fascistisk Aktion 5 år. Eget tryk: København.

Om BZ og autonome:
Andersen, Johannes 1995: "Stammekrigen og demokratiet". Kronik i BT, d. 23. august. (Andersen er lektor og samfundsforsker, Ålborg Universitet)

Bay, Joi 1984: Ungdomssociologi. København: Borgens Forlag.

Bryld, Tine og Jacob Reddersen 1987: Lokummet brænder. Spillet om BZ - en ansvarsløs historie. København: Gyldendal.

Eefsen, Poul 1994: Portrætinterview. Politiken, d. 26. december.

Encyklopædi, den store danske 1995: "autonome, de". Bd. 2. København: Gyldendal: 196.

Encyklopædi, den store danske 1995: "BZ'ere". Bd. 3. København: Gyldendal: 532.

Gundelach, Peter 1986: "Græsrodsbevægelser og aktioner", i Flemming Mikkelsen (red) Protest og oprør. Kollektive aktioner i Danmark 1700-1985. Århus: Modtryk: 233-250.

Hansen, Helle Scherup 1986: "Kampen for autonome rum - om de københavnske husbesættelser". Kulturgeografiske hæfter, nr. 29: 25-47.

Heinemann, Tom m.fl. 1995: Uro - 25 års gadekamp. København: Tiderne Skifter.

Jensen, Asbjørn 1994: Redegørelse om begivenhederne på Nørrebro den 18. og 19. maj 1993. 1. udg. København: Rigspolitichefens trykkeri.

Jensen, Carsten (red) 1982: BZ Europa. Ungdomsbevægelser i 80'erne. København: Tiderne Skifter.

Jepsen, Jørgen 1986: "Statsmagten, politiet og kollektive aktioner i nyere tid - gentager historien sig ?", i Flemming Mikkelsen (red) Protest og oprør. Kollektive aktioner i Danmark 1700-1985. Århus: Modtryk: 275-316.

Justitsministeriet 2000: Beretning om Nørrebrosagen. Bd. 1-4, København: Justitsministeriet.

Karpantschof, René 1997:“Dansk forskning i BZ’ere og autonome: kollektiv interessekamp eller postmoderne stammeritualer?” Dansk Sociologi, nr 3: 84-96.

Karpantschof, René 1998: "Danske BZere og autonomes demokratiopfattelse. En dokumentarisk, idéhistorisk analyse." Working Paper, Esbjerg: Sydjysk Universitetscenter.

Karpantschof, René 1999: Nynazismen og dens modstandere i Danmark. Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag.

Karpantschof, René 2000: "Nynazisme, antiracisme og unge i bevægelse", i Gritt Bykilde: Når unge udfordrer demokratiet. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.

Karpantschof, René 2001: "Between national opportunity and transnational action - new right and antiracist protest in post cold-war Denmark" Paper til seminar Youth in the Baltic Region, Berlin, nov. 2001.

Karpantschof, René og Flemming Mikkelsen (in press): "Fra slumstormere til autonome - husbesættelse, ungdom og social protest i Danmark 1965-2000", i Flemming Mikkelsen (red.): Bevægelser i demokrati, København: Hans Reitzels Forlag.

Klausen, Kurt Klaudi og Flemming Mikkelsen 1988: Konflikter, kollektive aktioner og protestbevægelser i Danmark. København: Samfundsfagnyt.

Kommunistisk Ungdomsforbund 1986: Hellere dø stående end at leve på knæ. Slaget om Ryesgade. København: Forlaget Arbejderen.

Lægeforeningens Hygiejnekomité, arbejdsgruppe under 1987: "Børns sundhed - nu og år 2000". Ugeskrift for læger, (20): 1347-1351.

Madsen, Turi Rye, Claus Mellergaard og Leif Thomsen 1982: Ungdom 80. Ungdom som social bevægelse. København: Forlaget Politiske Studier.

Mathiasen, Anders-Peter, Christian Nordkap, Lars Rugaard og Erik Valeur 1998: Nørrebrosagen - sten for sten. En hvidbog om Nørrebrosagen. København: Ekstrabladet & Danmarks Radio.

Mikkelsen, Flemming 1998: “Kollektive aktioner og politiske bevægelser i Danmark efter II. Verdenskrig.” Working paper. Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Mikkelsen, Flemming og René Karpantschof 2000: "Hausbesetzung, Jugend und Sozialer Protest. Jugendbewegungen in Dänemark 1965-1995", i Roland Roth og Dieter Rucht (red): Jugendkulturen, Politik und Protest. Opladen: Leske + Budrich.

Mikkelsen, Flemming og René Karpantschof 2001: "Youth as a Political Movement. Development of the Squatters and Autonomous Movement in Copenhagen 1981-1995", i International Journal of Urban and Regional Researh, nr 3.

Nielsen, Henrik Kaare 1990: "Ungdomskultur og politik", i Horstbøll, Henrik og Henrik Kaare Nielsen (red) Delkulturer. Århus: Århus Universitetsforlag.

Nielsen, Henrik Kaare 1991: Demokrati i bevægelse. Sammenlignende studier i politisk kultur og nye sociale bevægelser i Vesttyskland og Danmark. Århus: Århus Universitetsforlag.

Nielsen, Niels Frid 1995: Vold som hverdag. Om storbyopstande, subkulturer og socialt ansvar. København: Forlaget Fremad.

Olsen, Ole Andkjær 1989: "Politiet - besætternes far". Kronik i Politiken d. 2. juli. (Olsen er dr. phil. i psykologi).

Paris, Reiner 1995: "Maskering - om betydningen af tyske autonomes "Vermummung"". Social Kritik, 38: 28-38.

Petersen, Poul (red) 1986: Fugle større end vinden - en bog om og omkring begivenhederne i Ryesgade 58 og BZ-bevægelsen. København: VS-forlaget.

Thomsen, Leif 1986: "BZ'erne - bevægelse, livsmåde og socialt eksperiment", i Poul Petersen (red): 89-101.

Thomsen, Leif 1995: "Vilde stammefolk, nomader i nuet og revolutionære idealister". Dansk Sociologi, nr 2: 75-86.

Thomsen, Niels 1996: "De egentlige ofre på Nørrebro". Kronik i Jyllandsposten, d. 26. marts. (Thomsen er prof., Historisk Institut, Københavns Universitet)

Tonboe, Jens Chr. 1997: "Territoriality: Displaced power or frustrated identity ?", i O. Källtorp et al (ed) Cities in Transformation - Transformation in Cities. Social and Symbolic Change of Urban Space. Great Britain: Avebury: 221-247.

Vestergaard, Jørn u.å.: “BZ'erne og ordensmagten. Uddefinering og andre officielle magtteknikker.” København: Kriminalistisk Instituts Stencilserie, nr 36.

Vestergaard, Jørn (red) 1986: Sociale uroligheder. Politi og politik. Holte: Socpol.

Villemoes, Lars 1995: "Den autonome virus". Kronik i Weekendavisen, d. 28. juni.

Øvrig litteratur:
Bz-sikring af bygninger, betænkning 1147 (Justitsministeriet, 1988)

Christensen, Bolette M.: ”Fortællinger fra Indre Nørrebro” (2000)

Dengang i 80’erne, red. Martin Kongstad & Henrik Vesterberg (2003)

Månedsbladet PRESS (ophørt)

Pedersen, Thomas Bo: ”Weidekamp - portræt af en bykonge” (1988)

Politihistorisk Selskab, Årsskrift 2004

Tiden der fulgte, redigeret af Overø, Morsing, Milner (1998)

Tidsskriftet Dansk Politi

Ugeavisen København (ophørt)

Valeur, Erik: ”Stop Pressen” (1993)

(Tak til René Karpantschof)

Film

(NB! Alle titler distribueres af Det Danske Filminstitut)

”Jævning” – www.dfi.dk/DfiKataloget/Emneord/Filmbeskrivelse.htm?id=11548

”BZAT – 9 dage bag barrikaderne” - www.dfi.dk/DfiKataloget/Emneord/Filmbeskrivelse.htm?id=11533

”Børnehuset” - www.dfi.dk/DfiKataloget/Emneord/Filmbeskrivelse.htm?id=10540

”Autonom” - www.dfi.dk/DfiKataloget/Emneord/Filmbeskrivelse.htm?id=12520

Links

www.ungeren.dk – Ungdomshusets hjemmeside

www.detfri.dk – Det frie Gymnasium

www.kk.dk - Københavns kommune

www.retsinfo.dk De danske love

www.folketinget.dk Folketinget

Desuden kan man søge filmanmeldelser, artikler m.m. via Infomedia, som de fleste skoler har adgang til.


Det Danske Filminstitut © 2007