www.dfi.dk

www.dfi.dkwww.dfi.dk
 

 

 

 

- et undervisningsmateriale

 

Se filmen på Filmstriben

TIL LÆREREN - OM FILMEN OG UNDERVISNINGSMATERIALET

I 2006 instruerede Helle Hansen dokumentarfilmen ”BZ”. Filmen fortæller om den københavnske bz-bevægelse, og den fokuserer særligt på en af bevægelsens mest kendte aktioner: barrikaderingen af Ryesgade i København i 1986.

Dette undervisningsmateriale er udarbejdet af Helle Hansen. Grundtanken bag materialet er at give elever – og lærere – i grundskolens ældste klasser, samt på ungdomsuddannelserne en mulighed for at få et samlet, overskueligt billede af den københavnske bz-bevægelses historie. Materialets udgangspunkt er Helle Hansens researchmateriale til filmen, og det præsenterer således en lang række facts, som filmen af gode grunde ikke har fundet plads til.

Om undervisningsmaterialet
Dette materiale består af:

  • En oversigt over de medvirkende i filmen
  • En ”klikbar” tidslinie over bz-bevægelsens historie
  • To ”klikbare” kort over København med beskrivelser af centrale lokaliteter
  • En "klikbar" emneliste over centrale steder, hændelser og personer
  • Henvisninger til litteratur m.m. om bz-bevægelsen

Du finder ingen arbejdsspørgsmål i materialet. I stedet er tanken, at eleverne, med udgangspunkt i filmen, på egen hånd kan søge informationer i tidslinien eller emnelisten – eller gå på opdagelse i de to kort over København, hvor de kan klikke på centrale steder i bz-bevægelsens historie og få flere oplysninger.

I tidslinien, emnelisten og på de to kort kan man klikke og læse mere. Hvert klik fører videre til korte tekster om centrale steder, personer og hændelser. Og i disse tekster kan man desuden klikke på fremhævede ord og dermed få yderligere informationer. Teksterne kan printes ud.

Filmen ”BZ”
Filmen ”BZ” fortæller historien om et ungdomsoprør, der optog nationen gennem 1980erne. Med udgangspunkt i de ni dage, hvor bz`erne barrikaderede en del af Ryesgade i København, fortæller tre tidligere bz`ere om de nervepirrende dage, der blev bz-bevægelsens højdepunkt. De fortæller om deres vej ind i bevægelsen, om deres motivation og deres overvejelser, når de stod overfor kampklædt politi. De fortæller også om sammenholdet, kærligheden og drømmen om at skabe sig et liv, som var helt anderledes end det, de voksne havde planlagt for dem.

Filmen klipper mellem de ni dages barrikadering af Ryesgade i 1986 og bevægelsens start i 1981 med besættelsen af Rutana og Schønning & Arvé – og kommer bl.a. også ind på: besættelsen af Abel Cathrine-stiftelsen, Mekanisk Musik Museum (hvor det berømte wc bliver kastet mod politiet), besættelsen af Allotria og rydningen, hvor bz`erne forlod huset gennem en tunnel under jorden, Ungdomshuset på Jagtvej 69, som indvies i 1982, og daværende overborgmester Egon Weidekamp, hvis kontor på Rådhuset besættes i 1985.

”BZ” distribueres på dvd af Det Danske Filminstitut. Læs mere om filmen i DFIs webkatalog:
www.dfi.dk/DfiKataloget/Soeg/Soegeresultat/Filmbeskrivelse.htm?id=407

Filmbestilling foregår via DBC mediers netbutik: www.dbc.dk / telefon 44 86 78 77 / email kundeservice@dbc.dk

Filmen kan også lånes på biblioteket eller via landets centre for undervisningsmidler.

Instruktøren om sin film
”I 1980erne var jeg optaget af de samme samfundsproblemer som bz`erne dengang var. Bz`erne var unge politisk engagerede mennesker, som var blevet stødt på retfærdighedssansen, og som synligt gjorde opmærksom på problemerne; besatte huse, aktionerede, demonstrerede, besatte overborgmesterens kontor – der var vilje til at sætte sig selv på spil. Opfindsomheden og fantasifuldheden var stor, når bz`erne afprøvede demokratiets grænser og muligheder.

Jeg har aldrig selv været bz`er. Dengang valgte jeg at dokumentere bz`ernes aktiviteter fra sidelinjen. Først i Ugeavisen København og siden på TV STOP, en lokal tv-station i København. I dag har jeg skildret bz`s historie i en dokumentarfilm, en historie der også har været en tidsrejse for mig selv. En historie, som jeg synes er vigtig for det danske samfund i dag at kende. For hvis man vil være med til at forme fremtiden, er det vigtigt at lære af egne og andres erfaringer.”

Helle Hansen, januar 2007

Tidsskriftet EKKO (www.ekkofilm.dk) har lavet et interview med Helle Hansen om filmen. Læs interviewet her:
www.ekkofilm.dk/interviews.asp?table=interviews&viewall=true&id=57


Det Danske Filminstitut © 2007