www.dfi.dk

www.dfi.dkwww.dfi.dk
 

 

 

 

- et undervisningsmateriale

 

Se filmen på Filmstriben

De medvirkende i filmen

 

Martin Sundbøll, tidligere bz`er


Foto: framegrab

Martins første møde med bz er i 1981. Han går rundt med sit kamera og fotograferer en demonstration til fordel for et ungdomshus i København. Pludselig kommer politiet tættere og tættere på ham, mens han fotograferer. Han vælger at løbe, men bliver anholdt og tilbringer 10-12 timer på en politistation. Det er Martins første møde med politiet. Da han endelig bliver løsladt, tager han tilbage til sin lejlighed i nordvest-kvarteret i København. Han synes, det hele er uafsluttet, så han tager ind til tomten ved huset Rutana, hvor de unge har fået lov til at opholde sig. Her kommer han hurtigt i snak med folk, og snart er han med i kampen for et ungdomshus.

Han er blandt andet med til at besætte Abel Cathrinesgade, Mekanisk Musik Museum og Allotria. I Allotria bor han samtlige syv måneder, huset er besat. Martin er med til at grave den tunnel under gaden, hvorigennem alle bz`erne forlader huset, da politiet kommer for at rydde det. Herefter bor han i mere end to år i det besatte hus i Ryesgade 58, og derefter er han med til at genbesætte Mekanisk Musik Museum, der sluttelig ryddes i 1990. Martin er med på barrikaderne i Ryesgade og tilhører den gruppe bz`ere, der vil blive og forsvare huset.

I dag er Martin el-installatør. Han bor med sin familie på Nørrebro i København.

 

Gyda Heding, tidligere bz`er


Foto: framegrab

Gyda kommer hjem til Danmark efter 3 år i Afrika med sine forældre. Hun bor i Lyngby og starter i 8. klasse, men synes det er rigtig kedeligt. Som 15-årig kommer hun på Det frie Gymnasium, der passer lidt bedre til hendes verdensbillede. Hun går med til et møde om "Initiv" til et ungdomshus. Lidt efter lidt dropper Gyda skolen for at bruge al sin tid på arbejdet for et ungdomshus. Gyda er med fra bevægelsens start i 1981.
Gyda er også med i Abel Cathrinesgade. Da Mekanisk Musik Museum besættes, er Gyda i den gruppe, der demonstrerer på gaden. Gyda bor i Allotria, hvor bz´erne for første gang rigtig prøver at bo sammen i et stor-kollektiv. Efter rydningen bor hun i Ryesgade 58 og i det genbesatte Mekanisk Musik Museum. Gyda er med på barrikaderne i de ni dage i Ryesgade og tilhører ligesom Martin den gruppe, der syntes at man skulle blive og forsvare huset.

I dag er Gyda socialrådgiver og bor med sin familie på Nørrebro i København.

 

Mogens Volden, tidligere bz´er


Foto: framegrab

Mogens kommer fra Jylland til København for at læse geografi på universitetet - og for at leve op til sine forældres forventninger om at få en uddannelse. Han sidder i en bus, da han opdager en demonstration på Rådhuspladsen - en demonstration for et ungdomshus. Han vælger at gå med i demonstrationen, og da folk i demonstrationen pludselig begynder at løbe mod Abel Cathrinesgade for at besætte et hus, føler han for første gang, at han har fundet en mening med livet. Fra nu af vælger han selv, hvad han gør.

Mogens flytter ind i Abel Cathrinesgade, et sted der ender med at blive for stort og kaotisk, når det både skal være ungdomshus og bolig. Efterfølgende bor Mogens i Bazooka (besat hus ved siden af Allotria) og i Ryesgade, lige indtil bz`erne går på gaden. Mogens er i pressegruppen under barrikaderingen af Ryesgade, og han tilhørte den gruppe bz`ere, der syntes, at man skulle forlade Ryesgade.

I dag bor Mogens med sin familie i Jyderup på Vestsjælland. Han arbejder med logistik og PR og har meldt sig ind i SF i Kalundborg.

 

Einer Lind, tidligere chefpolitiinspektør i Københavns politi


Foto: framegrab

Født i 1932, opvokset på Nørrebro og udlært modelsnedker. I 1959 begyndte han som politibetjent på prøve ved Station 6 på Fælledvej i København. Her arbejdede han i 13 år. I 1972 kom han til Politigården, gjorde karriere og endte som chef for ordenspolitiet i København. Undervejs har han bl.a. været stationsleder på Station 2 og politiinspektør i Beredskabsafdelingen.

Einer Lind oplevede mange bz-rydninger, enten som underordnet eller som chef. Under konflikten i Ryesgade tilbragte han 120 timer i politiets kommandocentral på Politigården, hvorfra han lagde strategien for politiets rydning af ejendommen. Han var dermed en af de mest centrale politifolk i den langvarige konflikt mellem ordensmagten og de unge.

Fra 1991 var Einer Lind chefpolitiinspektør, den højeste politifaglige stilling i Københavns Politi. Han gik på pension i 1995 efter 36 års ansættelse i politiet.

 

Villo Sigurdsson, tidligere byplanborgmester i København


Foto: framegrab

Født 17. maj 1944 i Teheran i Iran. Medlem af VS siden 1970. Medlem af Borgerrepræsentationen i København 1977-1989, hvoraf han var byplanborgmester fra 1978-1985. Det var i denne periode byfornyelse og sanering var på sit højeste. Villo forsøgte som byplanborgmester at bremse for at saneringerne foregik hen over hovedet på beboerne, han forsøgte at bekæmpe opførelsen af almennyttigt boligbyggeri i brokvarterne. Villo Sigurdssons afdeling - 4. magistrat - lavede alternative lokalplaner sammen med beboerne, for at få gang i den offentlige debat om byfornyelsen i København. Villo Sigurdsson mener, at de dårligste ejendomme i hele byen burde være revet ned og de resterende vedligeholdt. Villo Sigurdsson støttede bz`erne i deres forsøg på at besætte de mange tomme huse - til stor fortrydelse for specielt daværende overborgmester Egon Weidekamp.

Villo Sigurdsson er i dag formand for Socialdemokraterne i Lejre, hvor han også bor med sin familie. Han er projektleder i Care 4 You Association, en dansk NGO, der deltager i internationalt humanitært hjælpe- og ulandsarbejde.

 

Henrik Saxgren, fotograf


Foto: framegrab

Henrik Saxgren følte sig i 1980erne som fotografiets svar på Preben Wilhjelm. Han fulgte bz`ernes aktioner og dokumenterede konfrontationerne mellem bz og politiet. Han ville sikre, at politiet ikke misbrugte deres beføjelser til magtanvendelse. Henrik Saxgren var som den eneste fotograf på pletten, da bz`erne besatte daværende overborgmester Egon Weidekamps kontor. Ligesom han var den eneste fotograf, der konfronterede politiet direkte, da de fra Rigshospitalets 12. sal fotograferede barrikaderingen af Ryesgade.

Henrik Saxgren er fortsat fotograf med base i København.

 

 


Det Danske Filminstitut 2007