www.dfi.dk

www.dfi.dkwww.dfi.dk
 

 

 

 

- et undervisningsmateriale

 

Se filmen på Filmstriben

Maskeringsforbud


Foto: Steen Brogaard

Efter en række uroligheder med maskerede demonstranter blev der i 2000 indsat den såkaldte maskeringsbestemmelse i Straffelovens par. 134b. Baggrunden for lovforslaget var bl.a.1980'ernes konfrontationer mellem politiet og bz`ere. Konfrontationerne har været karakteriseret ved, at der ofte er begået alvorlige overtrædelser af loven, herunder vold mod politiet og omfattende hærværk på offentlig og privat ejendom. I flere tilfælde er det ikke lykkedes politiet at anholde mere end nogle få af gerningsmændene. Årsagen har navnlig været, at politiet ikke med sikkerhed har kunnet identificere, hvilke personer der deltog i ulovlighederne, blandt andet fordi aktivisterne ofte har optrådt med masker eller hætter under konfrontationerne.

Lovteksten lyder således:

Par. 134 b.
Den, der i forbindelse med møder, forsamlinger, optog eller lignende på offentligt sted færdes med ansigtet helt eller delvis tildækket med hætte, maske, bemaling eller lignende på en måde, der er egnet til at hindre identifikation, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder.
Stk. 2. På samme måde straffes den, som på offentligt sted besidder genstande, der må anses for bestemt til dækning af ansigtet under de i stk. 1 nævnte omstændigheder.
Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte forbud gælder ikke for tildækning af ansigtet, der foretages for at beskytte mod vejrliget, eller som tjener andet anerkendelsesværdigt formål.


Det Danske Filminstitut 2007